Fortrolighedspolitik

I.

Grundlæggende bestemmelser

 1. Den dataansvarlige i henhold til artikel 4, nr. 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter benævnt "GDPR") er Generative AI s.r.o., CVR-nr. 21282625 (herefter benævnt "dataansvarlig").

adresse: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha

e-mail: support@textie.ai

 • Personoplysninger omfatter alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person; en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, især ved henvisning til en bestemt identifikator, f.eks. navn, identifikationsnummer, placering, netværksidentifikator eller en eller flere særlige elementer af denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • Dataansvarlig har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

II.

Kilder og kategorier af behandlede personoplysninger

 1. Dataansvarlig behandler personoplysninger, som du har givet ham/hende, eller personoplysninger, som dataansvarlig har modtaget i forbindelse med opfyldelse af din bestilling.
 2. Dataansvarlig behandler dine identifikations- og kontaktoplysninger samt oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontrakten.

III.

Retsgrundlag og formål med behandling af personoplysninger

 1. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er
  • opfyldelse af kontrakten mellem dig og dataansvarlig i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR,
  • dataansvarligs legitime interesse i at levere direkte markedsføring (især ved at sende kommercielle meddelelser og nyhedsbreve) i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR,
  • din samtykke til behandling til formål med at levere direkte markedsføring (især ved at sende kommercielle meddelelser og nyhedsbreve) i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR i forbindelse med § 7, stk. 2 i lov nr. 480/2004 om visse tjenester i informationssamfundet, hvis der ikke er afgivet en bestilling på varer eller tjenesteydelser.
 2. Formålet med behandling af personoplysninger er
  • at behandle din bestilling og opfylde rettigheder og forpligtelser, der følger af kontraktforholdet mellem dig og dataansvarlig; ved bestilling kræves personoplysninger, der er nødvendige for at behandle bestillingen (navn og adresse, kontakt), og videregivelse af personoplysninger er et nødvendigt krav for at indgå og opfylde kontrakten, og uden at give personoplysninger kan kontrakten ikke indgås eller opfyldes af dataansvarlig,
  • at sende kommercielle meddelelser og udføre andre marketingaktiviteter.
 3. Dataansvarlig træffer automatisk individuelle afgørelser i henhold til artikel 22 i GDPR. Du har givet dit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling.

IV.

Opbevaringsperiode for data

 1. Dataansvarlig opbevarer personoplysninger i
  • den periode, der er nødvendig for at opfylde rettigheder og forpligtelser, der følger af kontraktforholdet mellem dig og dataansvarlig, og for at gøre krav i henhold til disse kontraktforhold gældende (i 15 år efter afslutningen af kontraktforholdet).
  • den periode, hvor samtykke til behandling af personoplysninger til markedsføringsformål er tilbagekaldt, højst 10 år, hvis personoplysninger behandles på grundlag af samtykke.
 2. Efter udløbet af opbevaringsperioden sletter dataansvarlig personoplysningerne.

V.

Modtagere af personoplysninger (databehandlere for dataansvarlig)

 1. Modtagere af personoplysninger er personer
  • der er involveret i levering af varer/tjenesteydelser/betaling i henhold til kontrakten,
  • der leverer driftstjenester til e-handel (Shoptet) og andre tjenester i forbindelse med drift af e-handel,
  • der leverer marketingtjenester.
 2. Dataansvarlig har til hensigt at overføre personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU) eller internationale organisationer. Modtagere af personoplysninger i tredjelande er udbydere af mailtjenester/cloudtjenester.

VI.

Dine rettigheder

 1. I henhold til betingelserne i GDPR har du
  • ret til at få adgang til dine personoplysninger i henhold til artikel 15 i GDPR,
  • ret til at få rettet dine personoplysninger i henhold til artikel 16 i GDPR eller begrænset behandling i henhold til artikel 18 i GDPR,
  • ret til at få slettet dine personoplysninger i henhold til artikel 17 i GDPR,
  • ret til at gøre indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21 i GDPR, og
  • ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR,
  • ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling skriftligt eller elektronisk til adressen eller e-mailen til dataansvarlig, som er angivet i artikel III i disse betingelser.
 2. Derudover har du ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine rettigheder til beskyttelse af personoplysninger er blevet krænket.

VII.

Betingelser for beskyttelse af personoplysninger

 1. Dataansvarlig erklærer, at der er truffet alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger.
 2. Dataansvarlig har truffet tekniske foranstaltninger til sikring af dataopbevaringssteder og opbevaring af personoplysninger i skriftlig form.
 3. Dataansvarlig erklærer, at kun de personer, der er bemyndiget af dataansvarlig, har adgang til personoplysningerne.

VIII.

Afsluttende bestemmelser

 1. Ved at sende en bestilling fra den internetbaserede bestillingsformular bekræfter du, at du er bekendt med betingelserne for beskyttelse af personoplysninger, og at du accepterer dem fuldt ud.
 2. Ved at markere samtykke via internetformularen accepterer du disse betingelser. Ved at markere samtykke bekræfter du, at du er bekendt med betingelserne for beskyttelse af personoplysninger, og at du accepterer dem fuldt ud.
 3. Dataansvarlig har ret til at ændre disse betingelser. Den nye version af betingelserne for beskyttelse af personoplysninger vil blive offentliggjort på deres hjemmeside, og samtidig vil du modtage den nye version af disse betingelser på din e-mailadresse, som du har givet til dataansvarlig.

Disse betingelser træder i kraft den 1.3.2023.