Načela zasebnosti

I.

Začetne določbe

 1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: "GDPR") je GetGame Czech s.r.o. ID št. 09359621 (v nadaljevanju: "upravljavec").

naslov: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praga

email: support@textie.ai

 • Osebni podatki pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator, ali na enega ali več posebnih elementov fizične, fiziološke, genetske, psihološke, gospodarske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.
 • Ureditelj ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

II.

Vira in kategorije obdelovanih osebnih podatkov

 1. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil zaradi izpolnitve vašega naročila.
 2. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, potrebne za izvajanje pogodbe.

III.

Pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov

 1. Zakoniti razlog za obdelavo osebnih podatkov je
  • izvedba pogodbe med vami in upravljavcem v skladu s členom 6(1)(b) SUVP,
  • zakoniti interes upravljavca za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(f) SUVP,
  • vaše soglasje za obdelavo za namene zagotavljanja neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in glasil) v skladu s členom 6(1)(a) SUVP v povezavi s členom 7(2) zakona št. 480/2004 Z. z. o nekaterih storitvah informacijske družbe, če ni naročila blaga ali storitev.
 2. Namen obdelave osebnih podatkov je
  • izvršitev vašega naročila ter uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; pri oddaji naročila se zahtevajo osebni podatki, ki so potrebni za uspešno izvršitev naročila (ime in naslov, kontakt), zagotovitev osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez zagotovitve osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali njenega izvajanja s strani upravljavca,
  • pošiljanje komercialnih sporočil in druge tržne dejavnosti.
 3. Samodejno sprejemanje posameznih odločitev v smislu člena 22 SUVP poteka na strani upravljavca. Za takšno obdelavo ste dali izrecno soglasje.

IV.

Določen čas hrambe podatkov

 1. Upravljavec hrani osebne podatke
  • za obdobje, potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem, ter za uveljavljanje zahtevkov iz tega pogodbenega razmerja (15 let od prenehanja pogodbenega razmerja)
  • .
  • za obdobje do preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, vendar ne dlje kot 10 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve.
 2. Po izteku obdobja hrambe upravljavec izbriše osebne podatke.

V.

Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

 1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe
  • vključene v dobavo blaga/storitev/plačil po pogodbi,
  • zagotavljanje storitev delovanja e-trgovine (Shoptet) in drugih storitev v zvezi z delovanjem e-trgovine,
  • zagotavljanje storitev trženja.
 2. Upravljavec namerava osebne podatke prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo. Prejemniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki poštnih storitev/oblačnih storitev.

VI.

Vaše pravice

 1. V skladu s pogoji GDPR imate
  • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov v skladu s 15. členom GDPR,
  • pravico do popravka osebnih podatkov v skladu s 16. členom GDPR ali do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR.
  • .
  • pravico do izbrisa osebnih podatkov v skladu s členom 17 SUVP.
  • .
  • pravico do ugovora obdelavi v skladu s členom 21 SUVP in
  • .
  • pravico do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 SUVP.
  • .
  • pravico do preklica privolitve v obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto upravljavca iz člena III teh splošnih pogojev.
  • Pravica do preklica privolitve v obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto upravljavca iz člena III teh splošnih pogojev.
 2. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov.

VII.

Politika varnosti osebnih podatkov

 1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
 2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za zavarovanje shranjevanja podatkov in hranjenja osebnih podatkov v papirni obliki.
 3. Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih je pooblastil.

VIII.

Zaključne določbe

 1. Z oddajo naročila iz spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji politike zasebnosti in da jih v celoti sprejemate.
 2. S temi pogoji se strinjate tako, da prek spletnega obrazca za naročilo označite polje za soglasje. S potrditvijo polja za soglasje potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
 3. Upravitelj ima pravico spremeniti te pogoje. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu, prav tako pa vam bo novo različico te politike poslal na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

Ti pogoji bodo začeli veljati 1. 10. 2022.