Şartlar ve Koşullar

I.

Temel Hükümler

 1. İşbu Genel İş Şartları (bundan böyle Şartlar ve Koşullar olarak anılacaktır) 89/2012 Coll. sayılı Medeni Kanun'un (bundan böyle Medeni Kanun olarak anılacaktır) 1751 ve devamı maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.
  • Generative AI s.r.o.
  • IČ: 21282625
  • Kayıtlı ofis ile: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Prag
  • email : support@textie.ai
  • Bu hüküm ve koşullar, https://textie.ai adresinde bulunan web sitesinde (bundan böyle "internet mağazası" olarak anılacaktır) yer alan web arayüzü aracılığıyla tüketici olarak ticari faaliyeti dışında veya ticari faaliyeti kapsamında bir satın alma sözleşmesi akdeden gerçek kişi (bundan böyle "alıcı" olarak anılacaktır) ile satıcının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler. 
  • Hüküm ve Koşullar, Satın Alma Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Satın alma sözleşmesindeki farklı hükümler, bu hüküm ve koşulların hükümlerine göre önceliklidir.
  • Bu Hüküm ve Koşullar ve Satın Alma Sözleşmesi Çek dilinde imzalanmıştır. 

II.

Hizmet ve fiyat bilgileri

 1. Hizmetle ilgili bilgiler, her türün fiyatları ve ana özellikleri de dahil olmak üzere çevrimiçi mağazanın kataloğunda listelenmiştir. Hizmetin fiyatları, çevrimiçi mağazada görüntülendikleri süre boyunca geçerli kalır. Bu hüküm, bireysel olarak kararlaştırılan şartlarda bir satın alma sözleşmesinin müzakere edilmesini engellemez.
 2. Online mağazanın kataloğunda yer alan herhangi bir hizmet sunumu bilgilendirici niteliktedir ve satıcı bu hizmetle ilgili bir satın alma sözleşmesi yapmak zorunda değildir. 
 3. Satıcı ve alıcı aksini kabul etmedikçe, malların satın alma fiyatı ile olası indirimler birbiriyle birleştirilemez. 

III.

Satın alma sözleşmesinin düzenlenmesi ve imzalanması

 1. Satın alma sözleşmesinin imzalanmasıyla bağlantılı olarak uzaktan iletişim araçlarını kullanırken alıcı tarafından yapılan masraflar (internet bağlantı masrafları, telefon görüşmesi masrafları) alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar temel fiyattan farklı değildir.
 2. Alıcı hizmeti aşağıdaki şekillerde sipariş eder:
 3. Daha önce çevrimiçi mağazaya kaydolmuşsa, müşteri hesabı aracılığıyla,
 4. Kayıt olmadan sipariş formunu doldurarak.  
 5. Sipariş verirken, alıcı sipariş ettiği hizmeti seçer.
 6. Siparişi göndermeden önce, alıcının siparişte girdiği verileri kontrol etmesine ve değiştirmesine izin verilir. Alıcı, Siparişi Gönder düğmesine tıklayarak siparişi Satıcıya gönderir. Siparişte verilen bilgiler Satıcı tarafından doğru kabul edilir. Siparişin geçerliliği, sipariş formundaki tüm zorunlu verilerin doldurulmasına ve alıcının bu hüküm ve koşulları okuduğuna dair onayına tabidir.
 7. Siparişin alınmasının hemen ardından Satıcı, Alıcıya siparişin alındığına dair bir teyidi Alıcı tarafından sipariş sırasında verilen e-posta adresine gönderecektir. Bu teyit otomatiktir ve bir sözleşmenin imzalanması olarak kabul edilmez. Teyide Satıcının mevcut hüküm ve koşulları eşlik eder. Satın alma sözleşmesi ancak siparişin satıcı tarafından alınmasından sonra imzalanır. Siparişin kabul edildiğine dair bildirim alıcının e-posta adresine iletilir. / Siparişin alınmasından hemen sonra, Satıcı Alıcıya siparişin alındığına dair bir teyidi Alıcı tarafından sipariş sırasında verilen e-posta adresine gönderir. Bu teyit, sözleşmenin akdedilmesi olarak kabul edilecektir. Teyide Satıcının mevcut hüküm ve koşulları eşlik edecektir. Satın alma sözleşmesi, siparişin satıcı tarafından alıcının e-posta adresine onaylanmasıyla sonuçlanır. 
 8. Satıcı tarafından kabul edilen tüm siparişler bağlayıcıdır.

IV.

Müşteri Hesabı

 1. Alıcının çevrimiçi mağazada yaptığı kayıt temelinde, Alıcı müşteri hesabına erişebilir. Müşteri hesabından, alıcı hizmeti sipariş edebilir.
 2. Alıcı, bir müşteri hesabına kaydolurken ve bir hizmet siparişi verirken, tüm bilgileri doğru ve gerçeğe uygun olarak sağlamakla yükümlüdür. Alıcı, kullanıcı hesabında sağlanan bilgileri değiştiğinde güncellemekle yükümlüdür. Müşteri hesabında ve hizmet siparişi verirken Alıcı tarafından sağlanan bilgiler Satıcı tarafından doğru kabul edilir.
 3. Müşteri hesabına erişim bir kullanıcı adı ve şifre ile güvence altına alınmıştır. Alıcı, müşteri hesabına erişmek için gerekli bilgilerle ilgili gizliliği koruyacaktır. Satıcı, müşteri hesabının üçüncü şahıslar tarafından kötüye kullanılmasından sorumlu değildir.
 4. Alıcı, üçüncü tarafların müşteri hesabını kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir.
 5. Satıcı, özellikle Alıcının kullanıcı hesabını artık kullanmaması veya Alıcının Satın Alma Sözleşmesi ve bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda kullanıcı hesabını iptal edebilir.
 6. Alıcı, özellikle Satıcının donanım ve yazılım ekipmanlarının gerekli bakımı veya üçüncü tarafların donanım ve yazılım ekipmanlarının gerekli bakımı ile ilgili olarak Kullanıcı Hesabının sürekli olarak kullanılamayabileceğini kabul eder.

V.

Ödeme Koşulları ve Hizmet Teslimi

 1. Alıcı, satın alma sözleşmesine göre hizmet bedelini aşağıdaki şekillerde ödeyebilir:
  • kredi kartı ile nakit ödemesiz
  • PayPal ile nakitsiz
 2. Bir ödeme ağ geçidi üzerinden ödeme yapılması durumunda, alıcı ilgili elektronik ödeme sağlayıcısının talimatlarını takip edecektir.
 3. Hizmet dijital içeriğe sahip olduğundan, hizmet alıcıya somut bir ortamda teslim edilmeyecek, ancak dijital olarak alıcının kullanıcı hesabına aktarılacaktır.

VI.

Üyelik iptali

 1. Alıcı, herhangi bir sebep göstermeksizin istediği zaman Hizmet Abonelik Sözleşmesinden cayma ve aboneliğini iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, hizmete ödenen sürenin sonuna kadar erişilebilir olacaktır.
 2. İptal işlemi, çevrimiçi mağazadaki kullanıcı hesabı aracılığıyla veya iletişim formu aracılığıyla yazılı olarak Satıcıya bildirilmelidir.
 3. Alıcı, aboneliğin başlamasından itibaren üç gün içinde ilk ödemenin iadesi ile aboneliği iptal etme hakkına sahiptir.
 4. Alıcı, aboneliğin başlamasından itibaren üç (3) gün içinde bu hakkını kullanması ve abonelik dönemi için tahsis edilen toplam kredi sayısının %50'sinden fazlasını kullanmamış olması koşuluyla, Hizmet aboneliğini iptal etme ve ilk ödemenin tamamının iadesini talep etme hakkına sahiptir.
 5. Alıcının ilk ödemenin tamamını geri alma hakkını kullanması durumunda, Satıcı, yukarıdaki koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla, iptal bildiriminin alınmasından itibaren on dört (14) gün içinde ödemenin yapıldığı banka hesabına tutarı iade edecektir.
 6. Alıcı, Sözleşmeden çekilmek ve ilk ödemenin tamamının iadesini talep etmek için support@textie.ai adresine e-posta göndererek veya iletişim formunu kullanarak Satıcıyı yazılı olarak bilgilendirmelidir
 7. .
 8. Alıcı aboneliği üç günlük süreden sonra veya kredilerin %50'sinden fazlası kullanıldıktan sonra iptal ederse, bu bölümde belirtilen iptal koşulları, halihazırda ödenmiş olan abonelik tutarının geri ödenmesi hakkı olmaksızın geçerli olacaktır.

VII.

Kusurlu performanstan

Doğru

 1. Alıcı sözleşmeden cayma hakkına sahiptir, 
  • abonelik süresinin sonuna kadar her zaman, 
 2. Satıcı, uygulanabilir olduğu durumlarda kayıtlı ofisi veya iş yeri de dahil olmak üzere, şikayetin kabul edilmesinin mümkün olduğu herhangi bir kuruluşta şikayeti kabul etmekle yükümlüdür. Satıcı, Alıcıya, Alıcının hakkını ne zaman kullandığına, şikayetin içeriğine ve Alıcının hangi çözüm yöntemini talep ettiğine dair yazılı bir teyidin yanı sıra, onarımın teyidi ve onarım süresi de dahil olmak üzere şikayetin çözüm tarihi ve yönteminin teyidini veya şikayetin reddinin yazılı gerekçesini vermekle yükümlüdür.
 3. Satıcı veya yetkilendirdiği bir çalışan şikayeti derhal, karmaşık durumlarda üç iş günü içinde karara bağlayacaktır. Bu süre sınırı, kusurun profesyonel bir değerlendirmesi için gerekli olan ürün veya hizmet türüne uygun süreyi içermez. Kusurun giderilmesi de dahil olmak üzere, satıcı ve alıcı daha uzun bir süre üzerinde mutabık kalmadıkça, şikayet gecikmeksizin, şikayet tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde çözüme kavuşturulmalıdır. Bu süreye uyulmaması sözleşmenin esaslı ihlali olarak kabul edilecek ve alıcı satın alma sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacaktır. Talep anı, alıcının irade beyanının (ayıplı ifadan doğan hakkın kullanılması) satıcıya ulaştığı an olarak kabul edilecektir.
 4. Satıcı, talebin sonucunu Alıcıya yazılı olarak bildirecektir. 
 5. Alıcı, şeyi devralmadan önce şeyin ayıplı olduğunu biliyorsa veya ayıbın ortaya çıkmasına kendisi sebep olmuşsa, ayıplı ifa hakkı alıcıya ait değildir
 6. .
 7. Meşru bir talep durumunda, alıcı taleple bağlantılı olarak ortaya çıkan makul masraflar için tazminat alma hakkına sahiptir. Alıcı bu hakkını garanti süresinin sona ermesinden sonraki bir ay içinde satıcıya karşı kullanabilir.
 8. Alıcı talep yöntemini seçme hakkına sahiptir.
 9. Sözleşme taraflarının ayıplı ifadan doğan haklarına ilişkin hak ve yükümlülükleri Medeni Kanun'un 1914 ila 1925, 2099 ila 2117 ve 2161 ila 2174. maddeleri ile  634/1992 Coll. sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a tabidir.

VIII.

Teslimat

 1. Taraflar tüm yazılı yazışmaları birbirlerine elektronik bir hesap üzerinden iletebilirler. 

IX.

Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözümü

 1. Kayıtlı ofisi Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID: 000 20 869, internet adresi: https://adr.coi.cz/cs adresinde bulunan Çek Ticaret Denetleme Kurumu (Česká obchodní inspekce), bir satın alma sözleşmesinden kaynaklanan tüketici anlaşmazlıklarının mahkeme dışı çözümü için yetkilidir. http://ec.europa.eu/consumers/odr adresinde bulunan çevrimiçi uyuşmazlık çözüm platformu, satın alma sözleşmesi kapsamında satıcı ve alıcı arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılabilir.
 2. Kayıtlı ofisi Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2 adresinde bulunan Avrupa Tüketici Merkezi Çek Cumhuriyeti, internet adresi: http://www.evropskyspotrebitel.cz, 2006/2004 sayılı Tüzüğü ve 2009/22/EC sayılı Direktifi (Tüketici uyuşmazlıklarının çevrimiçi çözümüne ilişkin Tüzük) tadil eden, tüketici uyuşmazlıklarının çevrimiçi çözümüne ilişkin 21 Mayıs 2013 tarihli ve  524/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (AB) kapsamında irtibat noktasıdır.
 3. Satıcı, bir ticaret ruhsatı temelinde hizmeti satma yetkisine sahiptir. Ticaret kontrolü, yetkili ticaret otoritesi tarafından yetkisi kapsamında gerçekleştirilir. Çek Ticaret Denetleme Kurumu, diğer hususların yanı sıra, tanımlanan kapsam dahilinde, Tüketicinin Korunmasına ilişkin  634/1992 Coll. sayılı Kanun'a uygunluğu denetler.

X.

Son hükümler

 • Satıcı ve Alıcı arasındaki tüm düzenlemeler Çek Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Satın Alma Sözleşmesi ile kurulan ilişki uluslararası bir unsur içeriyorsa, taraflar ilişkinin Çek Cumhuriyeti yasalarına tabi olacağını kabul eder. Bu, tüketicinin genel bağlayıcı mevzuat kapsamındaki haklarına halel getirmez.
 • Satıcı, Medeni Kanun'un 1826(1)(e) Bölümü anlamında Alıcı ile ilgili herhangi bir davranış kuralına bağlı olmayacaktır.
 • Satıcının web sitesinin tüm hakları, özellikle sayfa düzeni, fotoğraflar, filmler, grafikler, ticari markalar, logolar ve diğer içerik ve unsurlar dahil olmak üzere içeriğin telif hakları Satıcıya aittir. Satıcının izni olmadan web sitesinin veya herhangi bir bölümünün kopyalanması, değiştirilmesi veya başka bir şekilde kullanılması yasaktır.
 • Satıcı, çevrimiçi mağazaya üçüncü şahısların müdahalesinden veya kullanım amacına aykırı kullanımından kaynaklanan hatalardan sorumlu olmayacaktır. Alıcı, çevrimiçi mağazanın kullanımında, işleyişini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir prosedür kullanmayacak ve kendisinin veya üçüncü tarafların çevrimiçi mağazayı oluşturan yazılıma veya diğer bileşenlere müdahale etmesine veya bunları yetkisiz kullanmasına ve çevrimiçi mağazayı veya parçalarını veya yazılımını amacına veya niyetine aykırı bir şekilde kullanmasına izin verebilecek herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeyecektir. 
 • Alıcı işbu belge ile Medeni Kanun'un 1765(2) maddesi anlamında koşulların değişmesi riskini üstlenmektedir.
 • Şartlar ve Koşullar da dahil olmak üzere Satın Alma Sözleşmesi, Satıcı tarafından elektronik ortamda arşivlenir ve erişilebilir değildir
 • .
 • Satıcı, Hüküm ve Koşulların ifadesini değiştirebilir veya tamamlayabilir. Bu hüküm, hüküm ve koşulların önceki versiyonunun geçerlilik süresi boyunca ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri etkilemez.
 • Hüküm ve koşulların bir ekinde örnek bir cayma formu yer almaktadır.
 • Bu hüküm ve koşullar  1.3.2024.

  tarihinde yürürlüğe girecektir.